motto... Proč je všechno sakra tak složitý? caVemAn's World
Metrický čas ve Velké Británii
17. května 2004

Účastníky konference Evropské fyzikální společnosti překvapila zpráva, že od 1. dubna tohoto roku má celá Velká Británie (s výjimkou ostrova Man) přejít na metrický čas. Od uvedeného data budou tam zrušeny hodiny, minuty, týdny a měsíce a místo nich se zavedou decidny, centidny, dekadny a hektodny.

Protože dosavadní hodina představuje pět dvanáctin decidne, bude pracovní doba rovna třem a jedné třetině decidne neboli miliměsíce denně. Protože by to mohlo působit potíže při výpočtu mzdy, navrhuje se zkrátit polední přestávku o dvě třetiny decidne tak, aby pracovní doba činila čtyři miliměsíce za směnu. S náhradou mzdy se přitom nepočítá, ale v přestupných kilodnech bude na konci každého sudého hektodne prováděna oprava na 1,46 dekaměsíce.

Jsi . návštěvník těchto stránek. Aktualizace: 11.07.2004 14:32    
[ I n t r o ]
[ P r á v ě   t e ď ]
[ C o ž e ? ? ]
[ A r c h í v ]
[ D o w n l o a d ]
[ L i n k á r n a ]
[ K a m a r á d i ]
[ V a r i o u s ]
[ N ě c o   o   m ě ]